Skolverkets förslag till föreskrifter om behörighet för lärare att undervisa i vissa ämnen i gymnasieskolan som inte är yrkesämnen

Skolverkets förslag till föreskrifter om behörighet för lärare att undervisa i vissa ämnen i gymnasieskolan som inte är yrkesämnen Rubricerade ärende, diarienummer 62-2011:930, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.