Skolverkets förslag till föreskrifter om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 782 KB)

Taggar:

vuxenutbildning