Skolverkets förslag till föreskrifter om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

vuxenutbildning