Socialdepartementets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Enligt 2 § p. 2 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska förordningen inte tillämpas på föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Förslaget i fråga synes röra en sådan föreskrift som omfattas av nämnda samrådsskyldighet.