Socialdepartementets promemoria Slopad skyldighet för vårdgivare inom tandvården att anmäla aktuella priser till Försäkringskassan

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Det bakomliggande förslaget

Promemoria ()