Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om lex Maria

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Regelrådets yttrande

Kanslisvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Bilaga ()

Taggar:

lex Maria