Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om lex Maria

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Taggar:

lex Maria