Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om särskilt tandvårdsbidrag samt föreskrifter och allmänna råd om tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.