Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.