SOU 2015:98 Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.