Statens folkhälsoinstituts förslag till föreskrifter om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()