Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Rubricerade ärende, diarienummer 3.2.16-6558/15, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 27 november 2015 med angiven svarstid den 4 december 2015 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Taggar:

företagsstöd