Statens jordbruksverks förslag till ändringar om föreskrifter om utfärdande av pass för sällskapsdjur (SJVFS 2004:32)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

djurpass