Statens jordbruksverks förslag till beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.