Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om prisindex i producent- och importled (PPI)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Prisindex