Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya föreskrifter (2017:xy) om exponering för kosmisk strålning i flygverksamhet

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.