Swedacs förslag till ändrade föreskrifter (STAFS 2003:5) om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.