Synpunkter på Europeiska kommissionens meddelande om en europeisk dataekonomi

Rubricerade ärende, diarienummer xxxxxx, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.