Tillväxtverkets förslag till föreskrift om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Följebrev (pdf 1 MB)