Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

(pdf 1 MB)