Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan

Rubricerade ärende, diarienummer M2016/01733/Nm, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Taggar:

torvutvinning