Trafikanalys förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om bantrafik m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag i förhållande till nu gällande reglering på området. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.