Trafikanalys förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om postverksamhet m.m.

Trafikanalys förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om postverksamhet m.m. Rubricerade ärende, diarienummer Sty 2011/232, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.