Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 70 i Dalarnas län

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.