Trafikverkets förslag om hastighetsföreskrifter på väg 63, Örebro län

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.