Trafikverkets förslag till föreskrifter för väg 990, Östergötlands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.