Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E18 i Uppsala län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.