Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E20 i Västra Götalands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.