Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4 i Västerbottens län

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.