Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E45 i Västra Götalands län

 

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.