Trafikverkets förslag till föreskrifter om varierande högsta tillåtna hastighet på väg 40 och väg 26/40 vid Skogslid i Jönköpings län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.