Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för väg 799, Östergötlands län

 

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

väg 799