Trafikverkets förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Västra Götalands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.