Trafikverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg 70 i Dalarnas län

Förslaget medför, såvitt kan bedömas, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.