Trafikverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg 70 i Dalarnas län

Remissen innehåller inget förslag till föreskrifter. Regelrådets granskning omfattar inte förslag som inte har föreskriftsform. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.