Trafikverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg E22 i Kalmar län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.