Trafikverkets förslag till vya föreskrifter för väg 520, Kalmar län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.