Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Remissen omfattar förslag till ny föreskrift om arbetstid vid vägtransportarbete. Bakgrunden är att lagen om arbetstid vid visst vägarbete och förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete ger egenföretagare mindre flexibla bestämmelser än arbetstagare med kollektivavtal vad gäller nattperiodens förläggning, maximal arbetstid vid nattarbete och högsta tillåtna arbetstid per vecka. Arbetstagare kan, till skillnad från egenföretagare, genom kollektivavtal komma överens om andra arbetstider. Av remissen framgår att Transportstyrelsen genom 21 § lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete har möjlighet att ge egenföretagare dispens om arbetstid om det finns särskilda skäl. Förslaget syftar till regelförenkling och konkurrensneutralitet mellan egenföretagare och kollektivavtalsanslutna arbetstagare.