Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

Av remissen framgår att föreskrifterna om avgifter omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförodningen (1992:1919). Enligt 2 § 2p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig i sådana fall. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.