Transportstyrelsens föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2014-7 har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig.