Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås

Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2015-90, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 344 KB)

Taggar:

alkolås