Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg

Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2017-13, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.