Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av händelser inom civil luftfart

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 584 KB)

Taggar:

civil luftfart