Transportstyrelsens föreskrifter om tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.