Transportstyrelsens föreskrifter om tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 309 KB)