Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:97) om traktorer

Rubricerade ärende, diarienummer 2015:154 har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

traktorer