Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m.

Såvitt kan bedömas är förslaget en direkt följd av EU-förordningar, vilka inte omfattas av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.