Transportstyrelsens förslag till allmänna råd om tunnelkategori B-E

Transportstyrelsens förslag till allmänna råd om tunnelkategori B-E Rubricerade ärende, diarienummer TSV 2011-6369, har remitterats till Regelrådet. Allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.