Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt

Förslaget följer såvitt kan bedömas i princip direkt av EU-förordning samt medför endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.