Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om luftfartsskydd vid flygplatser m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.