Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om utlämnande av körkort, ansökan om körkort på elektronisk väg och utlämningsställen för körkort

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende