Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om informationskrav avseende tillsatser i drivmedel

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.