Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer

Förslagens bakomliggande EU-lagstiftning är direkt tillämplig i Sverige. Transportstyrelsen förslag innebär i huvudsak en komplettering av denna lagstiftning och medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.